Organizátori

Organizátori

Dramaturgia Kultúrneho centra Dunaj˜ a Dunaj˜Dole vytvárajú organizátori, združenia, neziskové organizácie a jednotlivci, čo napomáha vytvoriť unikátnu atmosféru a jeho jedinečnú tvár. Každý mesiac tak vzniká pestrý kultúrny program s tradične osvedčeným komunitným charakterom. Informácie o prípadných zmenách preto nájdete hlavne u organizátorov, ktorými sú:

Goetheho inštitút Bratislava • kulturmarket • o.z. literarnyklub.sk • iHRYsko • o.z. In Minorita • o.z. Romano Kher - Rómsky dom • o.z. Denamit • Iniciatíva vysokoškolských učiteľov • Nadácia otvorenej spoločnosti • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť • Ad hoc, o.z. • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku • Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike